mandag 2. oktober 2017

Melvoldjordet
Rett ved E6 og midt mellom Oslo og Gardermoen, finner vi Frogner i Sørum kommune. Tettstedet er i kraftig vekst, mye takket være jernbanen som tar pendlerne inn til Oslo på kun 21 minutter. Etterhvert skal togstasjonen flyttes og der finner vi Melvoldjordet, hvor Cartas nå planlegger for flere hundre nye boliger.

Tomten er avsatt i kommuneplanen til bolig og i ny kommuneplan antyder Sørum kommune at unyttelsen bør tilsi cirka 770 boliger. Cartas ønsker i tillegg til å bygge boliger, å også legge til rette for urbane kvaliteter og barnehage.

Kommunestyret i Sørum skal ta stilling til planoppstart i februar 2019. Og gjør de som planutvalget og rådmannen anbefaler, kan Cartas gå umiddelbart i gang. For tiden arbeides det også med et parallell oppdrag for å tegne ut noen mulige konspeter for tomten. Vil du være med å tegne, er det bare å ta kontakt!

På tomten ser vi for oss ulike boligtyper, blant annet ønsker vi å legge til rette for Tryggbo, et boligkonspet med høy standard, mye areal til fellesskap, en rekke servicefunksjoner og omsorgsteknologi. Mer om dette kommer fortløpende.

Se film under som helt enkelt viser tomten.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontakt

Telefon :

+47 918 49 610

Addresse :

Eidsvågveien 150,
5105 Eidsvåg

E-post :

post@cartas.no