Cartas AS

Vi utvikler byer bydeler hjem

Våre prosjekter Har du en tomt?

Om oss

Kompetanse
Kaffe
Galskap
Hva gjør vi?

6500 boliger.

Utvikler for det gode liv

Vi utvikler konsepter og prosjekter som skal være unike, både for sluttbruker og for samarbeidspartnerne. Cartas er en del av ReXir Holding og har hovedkontor i Bergen. Rexir er eid av TA Holding og JOJ Tertnes Holding. Vi har prosjekter i hele Norge og er konstant på jakt etter flere tomter og eiendommer som kan utvikles. Vi ønsker ikke ferdige prosjekter, men tar gjerne langsiktige prosesser. Ønsker du å samarbeide med oss? Ta kontakt for et møte!

Filip Rygg er daglig leder i selskapet og har med sin bakgrunn som byutviklingsbyråd i Bergen, lang erfaring med reguleringsprosesser. Olaus Bjuland er ansatt som rådgiver, men ansvar for tomtesøk i tillegg til å ha et hovedsansvar for aktiviten i Rogaland. Snart kommer to til med på laget. Følg med.

Dette gjør vi

Tomtesøk

Vi har egne ansatte og flere digitale hjelpemidler for raske og målrettede tomtesøk. Vi er alltid på jakt etter nye tomter og prosjekter.

Utvikling

Med vår store reguleringskompetanse, foretrekker vi prosjekter hvor vi kan bidra til verdiutvikling i godt samarbeid med offentlige myndigheter og ledende fagmiljø.

Konsepter

Vi har flere konsepter, deriblant for eldre, hvor vi samarbeider med større diakonale organisasjoner. Les mer om Tryggbo under våre prosjekter.

Rådgivning

Vi hjelper mange av våre "konkurrenter" med å lykkes i sin eiendomsutvikling. Både som partner i prosjekt og som uavhengig rådgiver.

Våre prosjekter

Langerudlia (Nannestad)


Hvor i Norge er det gøyest å bo? Hvor er det tryggest å vokse opp? Hvilket sted hadde vunnet dersom barna valgte?

Det heter at "et samfunn som er godt for barna, er godt for alle". Det tror vi på, derfor utvikler vi Vennebo, et nytt boligkonsept.

Langerudlia i Nannestad er perfekt for Vennebo. Tomten på nærmere 400 dekar ligger kun 10 minutter fra Gardermoen, har fantastisk utsikt over nordre Romerike og den går klar av de klassiske konflikttemaene i Nannestad: jordvern, flystøy og markagrensen. Vennebo skal være stedet barna vil bo. Med arkitektkonkurranser for uteområdene, aktiv medvirkning fra barn i nærområdet, store bilfrie arealer, rom for fellesskap, tilbud om gratis samlivskurs og mye mer, tror vi at vi skal kunne skape noe unikt.

Avtalen med grunneierne ble signert september 2018 og det er ventet at utviklingsarbeidet vil gå over flere år. Antatt boligpotensial er på mer enn 150.000 kvm. Det legges også opptil barnehage og muligens dagligvare. TAG Arkitekter er tilknyttet prosjektet.

For tiden pågår det en kommuneplanprosess, hvor dette området er løftet inn. Det er ventet at kommunen skal ta endelig stilling til kommuneplanen ila 2019.

Ullandhaug

Tomt på 11 dekar, godkjent for cirka 10.000 kvm studentboligareal. Er en del av områdeplanen for Ullandhaug med dagens universitet og også tett på nytt sykehus. Cartas er i gang med reguleringsarbeidet og hadde høsten 2018 første formelle møte med Stavanger kommune. Det er ventet offentliggjøring av den formelle planoppstarten ila oktober.


Gartneritomten, Vestby

Gjennom sentrumsplanen (vedtatt desember 2016) har Vestby kommune vedtatt boligformål med 200 prosent utnyttelse på den 16 dekar store tomten, kalt "Gartneritomten". Tomten eies av Guto AS og søker nå en partner for realisering.  Cartas bistår i dette arbeidet.

Ta kontakt dersom du ønsker å høre med om mulighetene her.

Melvoldjordet

Rett ved E6 og midt mellom Oslo og Gardermoen, finner vi Frogner i Sørum kommune. Tettstedet er i kraftig vekst, mye takket være jernbanen som tar pendlerne inn til Oslo på kun 21 minutter. Etterhvert skal togstasjonen flyttes og der finner vi Melvoldjordet, hvor Cartas nå planlegger for flere hundre nye boliger.

Tomten er avsatt i kommuneplanen til bolig og i ny kommuneplan antyder Sørum kommune at unyttelsen bør tilsi cirka 770 boliger. Cartas ønsker i tillegg til å bygge boliger, å også legge til rette for urbane kvaliteter og barnehage.

Kommunestyret i Sørum skal ta stilling til planoppstart i februar 2019. Og gjør de som planutvalget og rådmannen anbefaler, kan Cartas gå umiddelbart i gang. For tiden arbeides det også med et parallell oppdrag for å tegne ut noen mulige konspeter for tomten. Vil du være med å tegne, er det bare å ta kontakt!

På tomten ser vi for oss ulike boligtyper, blant annet ønsker vi å legge til rette for Tryggbo, et boligkonspet med høy standard, mye areal til fellesskap, en rekke servicefunksjoner og omsorgsteknologi. Mer om dette kommer fortløpende.

Se film under som helt enkelt viser tomten.


Biskopshavn


Rett bak Norges Handelshøyskole, med fantastisk sjøutsikt og kort vei til ny bybanetrasé, er Biskopshavn et svært spennende nytt boligområde i Bergen. På til sammen 18 dekar tomt har vi rom for mange hundre nye boliger, ny butikk og ulike servicetilbud. Total utbygging på 38.000 kvm fordelt på fire tomter.

Reguleringsplanen er allerede godkjent, det er inngått kontrakter med flere utbyggere og forventet byggestart er i løpet av siste halvdel av 2019.

Øverste foto: Mathias Starefoss Andersen 

Myrdal

1540 boliger, ingen biler, tett på idrettsparken og nært fremtidig bybanenett. I Åsane utvikler vi nå Myrdal til Bergens største nye boligområde, med store miljøambisjoner og helt i tråd med byrådets strategiske kart for fortetting.

Området er avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealkart og Cartas meldte før jul 2016 oppstart av reguleringsplan. Arkitektfirmaet MAD vant arkitektkonkurransen for området som nå utvikles sammen med vår faste samarbeidspartner, OPUS. Vi arbeider med Breeam-sertifisering og håper nå på byrådets "velsignelse" i forbindelse med behandlingen av ny kommuneplan.

Isabelle Netz ved NTNU har skrevet en svært spennende masteroppgave om utbyggingen på Myrdal. Den vil vi så snart som mulig legge ut på våre nettsider.

Saurås

Tomteområde like nord for Åsane senterområde, før nye IKEA. Er under konseptutvikling sammen med ulike samarbeidspartnere. Plass til 250 boliger.

Kontakt

Telefon :

+47 918 49 610

Addresse :

Eidsvågveien 150,
5105 Eidsvåg

E-post :

post@cartas.no